Voor wie is X t r a K r a g t ?

Voor volwassenen  en oudere jeugd met een ondersteuningsbehoefte op het gebied van:

  • een (licht) verstandelijke beperking
  • psychische of sociale problemen
  • een ontwikkelingsstoornis (ASS)
  • afstand tot de arbeidsmarkt
  • afstand tot school      *In de leeftijd van 16- 18 bieden we mogelijkheden.

 

Niet voor iedereen is het verkrijgen of houden van werk een haalbare vorm. Juist dan biedt   X t r a K r a g t   de  leer- en ervarings omgeving om eigenwaarde op te bouwen, opnieuw regie of verantwoordelijkheid te durven nemen, de eigen kracht leren kennen en te gebruiken, weer durven participeren en te leren geven en nemen.

 

Of loop je vast op school en ben je een vroegtijdige schoolverlater. Dan biedt Xtrakragt een duidelijke omgeving met structuur en rust. Werken we arbeidsmatig aan jouw hulpvraag. We bieden geen onderwijs. Contact en terugkeer naar school is hierbij het uitgangspunt.