Privacy verklaring

Leer werk boerderij Xtrakragt

Algemeen

In deze privacyverklaring informeert zorgboerderij Xtrakragt  u over de wijze waarop Xtrakragt de persoonsgegevens verwerkt, voor welke doeleinden en wat uw rechten zijn (als Xtrakragt persoonsgegevens van u verwerkt) en andere informatie die te maken heeft met hoe Xtrakragt omgaat met persoonsgegevens. Het gaat hierbij om persoonsgegevens van alle relaties van Xtrakragt; zorgvragers, medewerkers, vrijwilligers, stagiaires, leveranciers van goederen en diensten. Daarnaast staan hier al uw rechten m.b.t. jouw gegevens en hoe u hier gebruik van kunt maken.

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bepaalde wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Leer werk boerderij Xtrakragt | Zwartemeerweg 62 | 8317 PD | Kraggenburg | KvK:66441528 | Beheerder: Heidi Vereecken

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over een natuurlijke persoon zeggen. Bijvoorbeeld naam, e-mailadres, geboortedatum, foto’s e.d. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar een natuurlijke persoon herleidt kunnen worden spreken we over persoonsgegevens.

Zorgboerderij Xtrakragt

Xtrakragt staat voor het op een juiste en zorgvuldige wijze van verzamelen en verwerken van persoonsgegevens en verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wetgeving ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens. Met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Xtrakragt is verantwoordelijke in de zin van de AVG.

Leeswijzer privacyverklaring

Deze privacyverklaring is opgedeeld in verschillende onderdelen waarvan de hoofdlijnen zijn beschreven.

Welke persoonsgegevens verzamelt Xtrakragt en wat wordt er mee gedaan?

Xtrakragt verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben. Dat zijn bijvoorbeeld cliënten, medewerkers, vrijwilligers, stagiaires en leveranciers van goederen en diensten. Xtrakragt verzamelt alleen persoonsgegevens uit uw eigen aanmelding/registratie.
De categorieën persoonsgegevens die Xtrakragt verwerkt zijn:

  • Persoonlijke gegevens (zoals naam, geslacht, adres, emailadres, telefoonnummer, verzekering)
  • Financiële gegevens (zoals IBAN, betaalgegevens)
  • Specifieke gegevens die te maken hebben met zorginhoud (rapportage etc.)

Xtrakragt verzamelt en verwerkt alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld.

Voor het gebruik of maken van beeldmateriaal t.b.v. social media maken wij gebruik van een apart toestemmingsverklaring welke opgeslagen wordt in het Cliëntdossier.

Wij delen geen persoonlijke gegevens met derden, tenzij we hiervoor wettelijk verplicht zijn. In andere gevallen vragen wij altijd om uw toestemming.

Hoe lang bewaart Xtrakragt uw persoonsgegevens?

Xtrakragt bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. Tenzij we op grond van een wettelijke regeling de gegevens langer moeten bewaren.

Hoe gaat Xtrakragt om met beveiliging, vertrouwelijkheid en externe partijen?

Wij zijn ons ervan bewust dat persoonsgegevens aan ons zijn toevertrouwd en dat wij daar vertrouwelijk mee om dienen te gaan. Persoonsgegevens worden veilig en zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is, voor gebruik binnen Xtrakragt of voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt.
Xtrakragt heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Wat zijn uw rechten?

De AVG geeft mensen meer zeggenschap over hun persoonsgegevens. Volgens de AVG heeft u verschillende rechten als het gaat om uw persoonsgegevens die Xtrakragt verwerkt: het recht van informatie (daar dient deze privacyverklaring voor), het recht van inzage, het recht van correctie, het recht van verwijdering en het recht om toestemming in te trekken.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht in verband met privacy?

Voor vragen of klachten over deze privacyverklaring of de verwerking van persoonsgegevens door Xtrakragt kunt u contact opnemen met ons via T:06-30079199 of via info@xtrakragt.nl  Wij helpen u graag verder.

Analytics

De website van Xtrakragt verzameld jouw gegevens om de website te verbeteren, maar ook om de bezoekers te inventariseren. Dit gebeurt met google analytics. Deze gegevens zijn anoniem en niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens.

De website en back-ups van de website worden gehost door Hosting en registratie. E-mails gericht aan Xtrakragt worden opgeslagen op de server van Hosting en registratie.

Beveiliging:

Daarnaast is uw bezoek aan onze website beveiligd door het SSL certificaat. Dit betekend dat uw verbinding met de website van Xtrakragt privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de URL.

De apparaten die uw gegevens bewaren zijn vergrendeld met een wachtwoord.

Wijzigingen privacybeleid

Xtrakragt streeft naar een zo actueel mogelijk privacybeleid en behoudt zich daarom het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. De meest recente versie van de privacyverklaring zal terug te vinden zijn op deze website www.xtrakragt.nl

Privacyverklaring opgesteld door Heidi Vereecken  versie 1 d.d. 21-01-2021

© 2021 – Zorgboerderij Xtrakragt