X t r a K r a g t

XtraKragt; voor ondersteuning voor u of uw kind. Samen op zoek naar de kracht van jezelf of je kind. Samen met extra kracht verder komen!

XtraKragt staat voor:

  • Ondersteuning binnen- en buitenshuis
  • Organiseren én activeren van dagelijkse bezigheden
  • Toepassen van verschillende werkvormen voor verdere ontwikkeling.
  • Elke vorm van gewenste ondersteuning, samen komen we eruit!

 

Elk individu heeft de wens om verder te komen, maar soms mist energie, de kracht om dat zelf te doen. Door te luisteren naar de behoefte en de juiste coaching, ontdekken we de mogelijkheden van het individu om verder te komen.

 

Ik richt mij op de ontwikkeling van de persoonlijke identiteit, sociaal maatschappelijke vaardigheden, creativiteit en de bewustwording van de eigen belevingen, gevoelens en gedachten.

Luisteren – is belangrijk om er achter te komen wat de behoeften zijn van het individu.