Financiering

Om in aanmerking te komen voor activerende of ondersteunende begeleiding heeft de zorgvrager een financiering nodig.
Dit kan uit verschillende bronnen:
De Wet Langdurige Zorg – PGB

  • Indicatie begeleiding groep en/of
  • Indicatie individuele begeleiding.

WMO gelden van de gemeente- PGB

Als onderaannemer van een zorginstelling