Financiering

Om in aanmerking te komen voor activerende of ondersteunende begeleiding heeft de zorgvrager een financiering nodig.

Dit kan uit verschillende bronnen:

  • De Wet Langdurige Zorg – PGB
  • Als onderaannemer via een zorginstelling
  • WMO 
  • Jeugd
  • PGB

Met een indicatie begeleiding groep

*Via de coöperatie Boer en Zorg mogen wij meedoen met de aanbesteding vanaf 2022

Bij de gemeente NOP: WMO en Jeugd

Bij RSJ Ijsselland: Jeugd