Leerwerk boerderij in wording…….

Een leerwerk-boerderij met een toeristisch tintje:

Afgelopen jaar heeft de bedrijfsovername van boerderij de Zuiderkrib plaats gevonden. Eigenlijk zijn we de derde familie generatie die op deze boerderij mag gaan boeren. Best bijzonder in deze tijd!

Naast het akkerbouw bedrijf richtten we ons op zorg en toerisme.

XtraKragt is een sociale onderneming aan de rand van de N.O.P. Naast ons regulier akkerbouwbedrijf bieden wij de ruimte om met wat xtra kracht je competenties in stand te houden of verder te ontwikkelen.

Medio 2020 willen we van start met een nieuw project op boerderij de Zuiderkrib. Gelegen op een bijzondere plek nabij de Zwartemeerdijk met fietspad, het Waterloopbos, kunstwerk Pier+horizon en het oude land. Een prachtige omgeving die veel toeristen trekt.

Dit willen we extra stimuleren door de aanleg van een bloemen en klein fruit pluktuin  – het bieden van:ondersteunende horeca – een informatiepunt met een stukje geschiedenis en verkoop van streekproducten. Naast dienstverlenend zullen er ook onderhoudswerkzaamheden of administratieve taken op de boerderij zijn.

Voor wie?

Dit willen we niet alleen doen, maar door juist een werkplek te bieden aan volwassen mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, als onderdeel van de maatschappij. Niet voor iedereen is het verkrijgen van werk een haalbare vorm. Juist dan is de boerderij de leer- en ervaringsomgeving om eigenwaarde op te bouwen, opnieuw regie of verantwoordelijkheid te durven nemen, de eigen kracht te leren kennen en gebruiken, weer durven participeren en misschien zelfs om uit te stromen.