Aan welke doelen wil je werken?

Doelen waaraan we kunnen werken zijn afhankelijk van jouw hulpvraag….

Enkele voorbeelden:

 • Vergroten van het zelfbeeld door inzicht te krijgen in wie je bent of wat je kan.
 • Ervaren van dagritme, door het bieden van structuur en het werken in de seizoenen.
 • Behoud van vaardigheden, uitbreiden van vaardigheden of ontwikkelen van nieuwe vaardigheden op het gebied van dienstverlenend, horeca en groen, kunstzinnig.
 • Stappen ondernemen die bij je hulpvraag aansluiten, bijvoorbeeld ter voorkoming van eenzaamheid of contact met anderen.
 • Aanleren van bepaalde werkvaardigheden.
 • Balans in je leven door onze groene omgeving.

Waarom juist bij Xtrakragt?

 • We bieden een prikkelarme en veilige groene werkomgeving
 • Gaan uit van het principe: zo normaal mogelijk. Dus normaal volwaardig werk binnen onze recreatietak.
 • Bieden hippe activiteiten aan
 • Xtrakragt werkt o.a.vanuit de wetenschappelijk bewezen methode BOL / Eim.
 • Binnen het werkveld heb ik de nodige ervaring opgedaan met methodiek Vlaskamp, herstelgericht werken en antroposofisch werken.

Stappen maken, elke stap is er één