Aan welke doelen wil je werken?

Doelen waaraan we kunnen werken zijn afhankelijk van jouw hulpvraag….

Enkele voorbeelden:

  • Vergroten van het zelfbeeld door inzicht te krijgen in wie je bent of wat je kan.
  • Ervaren van dagritme, door het bieden van structuur en het werken in de seizoenen.
  • Behoud van vaardigheden, uitbreiden van vaardigheden of ontwikkelen van nieuwe vaardigheden.
  • Stappen ondernemen die bij je hulpvraag aansluiten, bijvoorbeeld ter voorkoming van eenzaamheid of contact met anderen.
  • Aanleren van bepaalde werkvaardigheden.
  • Balans in je leven. 

Waarom juist bij Xtrakragt?

  • We bieden een prikkelarme en veilige groene werkomgeving
  • Bieden hippe activiteiten aan
  • Xtrakragt werkt vanuit de wetenschappelijk bewezen methode BOL / Eim.
  • Binnen het werkveld heb ik de nodige ervaring opgedaan met methodiek Vlaskamp, herstelgericht werken en antroposofisch werken.