Als zorgboer werk je met kwaliteit

Afgelopen jaar hadden wij een audit, waarbij er gekeken wordt of we voldoen aan de kwaliteit van de Federatie landbouw en zorg.

En yes, we hebben het certificaat in de pocket!

Het keurmerk Kwaliteit Laat je Zien is opgezet om zorgboeren te ondersteunen bij het bieden van kwaliteit en het voldoen aan alle wet- en regelgeving op de bijzondere plekken waar landbouw en zorg samen komen. Deze plekken variëren van groot tot klein en van agrarische ondernemingen tot zorgboerderijen met een kleine moestuin. Het keurmerk helpt zorgboeren om zich te blijven ontwikkelen en bewust keuzen te maken in hun aanbod. Het biedt deelnemers de zekerheid dat er verantwoorde zorg wordt geboden op de zorgboerderij. En financiers kunnen er van op aan dat zorgboeren voldoen aan het wettelijk kader.

Het keurmerk is uniek in de gelijkwaardige benadering van alle cliënten op de zorgboerderij met hun verschillende (wettelijke en financiële) achtergronden. Er is bijvoorbeeld één klachtenregeling die voor alle cliënten geldt en er wordt overal op dezelfde wijze getoetst. De zorgboeren maken door middel van het kwaliteitssysteem zichtbaar welke begeleiding en zorg ze bieden, aan wie en door wie.

Het keurmerk Kwaliteit Laat Je Zien staat voor:

 • het belang van de deelnemers staat voorop.
 • het versterken kwaliteitsbewustzijn door continu te werken aan blijven kijken, leren, ontwikkelen en verbeteren.
 • alle deelnemers op de zorgboerderij worden gelijkwaardig benaderd en hebben gelijkwaardige rechten.
 • continuïteit en veiligheid.

Net dat beetje extra

Leerwerk-boerderij XtraKragt is éen van de nevenactiviteit op het akkerbouwbedrijf De Zuiderkrib te Kraggenburg (FL)

Wij bieden een leerwerk plek aan max. 4 volwassen mensen met een verstandelijke en of psychische problematiek, of oudere jeugd. (Vroegtijdige schoolverlaters)

Boerderij de Zuiderkrib is in 2020 gestart met het Leader project: waarbij we een 

 • B&B in een vrijgekomen kapschuur realiseren waarvan 1 aangepast logement, 
 • een Tiny house op de dijk plaatsen als B&B, (slapen op de dijk)
 • een multifunctionele ruimte gerealiseerd hebben op de oude stal waardoor het een publiekelijk toegankelijke boerderij wordt. 
 • Waar we de passanten/recreanten kennis willen laten maken met ons bedrijf; met als functie akkerbouw – geschiedenis Zuiderkrib, streekproducten verkoop, bloemen en fruit pluktuin, ondersteunende horeca, mogelijkheid tot workshops.

De reden dat wij voor deze activiteiten hebben gekozen is dat de Zuiderkrib een kleinschalig akkerbouwbedrijf is, van 31 ha met een stuk natuurbeheer en wij onze prachtige locatie graag willen delen aan anderen. We steken in op een multifunctioneel bedrijf d.m.v. plattelandsontwikkeling.

Deze middelen dienen als uitgangspunt om werknemers en beroepsvaardigheden aan te leren.

Een kleinschalige, (veilige) leerwerkplek te bieden, welke volwaardig is voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of jongeren die thuis zitten van school.

Groeikansen bieden op de participatieladder en misschien wel uitstromen naar een baan.

Doordat de medewerkers de ruimte krijgen op de boerderij om mee te doen met de recreatie tak: 

 • het zorgen voor de koffie en thee voor vergaderingen, ontvangen van gasten en serveren van koffie & taart. 
 • Werken in de pluktuin en ontmoeten plukkers die hun bloemetje komen plukken. 
 • Het verzorgen van de koffiemand op de dijk, 

Is er contact met de passanten die er gebruik van maken.

Ze doen volwaardig werk, hebben contact met anderen mensen, maken deel uit van een bedrijf en maatschappij.

Afgelopen jaar hebben we iets mooi neergezet. En zijn we bezig met de puntjes op de i. De multi ruimte waar gasten ontvangen worden en waar wij met de medewerkers gaan bedienen.  Hiervoor hebben we gebruik gemaakt van SFLZ gelden. 

Een subsidie van Stichting Fondsenbeheerder Landbouw en Zorg. De stichting heeft als besef dat de agrarische functie, de kracht van de natuur en het werken van de mens met de natuur, een heilzame werking heeft op mensen die kwetsbaar zijn en stimuleren zorglandbouw. Na een goede afstemming wilden ze ons project ondersteunen en daar zijn wij allemaal super blij mee!!!

Wat hebben we zoal gedaan?

Zo is er een koffiemachine aangeschaft om verse heerlijke koffie te kunnen bieden aan de gasten. Voor de nieuwe keuken zijn bakspullen aangeschaft en een keukenmachine.

En een groot koffiezetapparaat voor onze pauzes. In de natte ruimte konden we een Mifa toilet realiseren.  

T.b.v. de pluktuin zijn er gereedschappen aangeschaft. Zoals een handzaaimachine zodat ze zelf kunnen leren zaaien. Een schoffel en riek om te kunnen werken in de tuin. En niet geheel onbelangrijk: een veiligheidsbroek.

Wie weet zien we jullie eens op onze Boerderij?